ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนา “การสร้างตลาดอุตสาหกรรมสมุนไพร”​

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนา “การสร้างตลาดอุตสาหกรรมสมุนไพร”​
ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องอิมพีเรียล บอลรูม
ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น

{pdf=http://www.nnr.nstda.or.th/website/attachments/article/1175/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81_%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1.pdf|100%|300|google}

หลักสูตรการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ (ภาคเหนือ)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง หลักสูตรการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ (ภาคเหนือ)

          คิดและสร้าง Infographic แบบมืออาชีพจากบริษัท Infographic Thailand บริษัท Creative Infographic เบอร์ 1 ของเมืองไทย โอกาสสำคัญที่พลาดไม่ได้สำหรับ Infographic และ Designer จะได้รับประสบการณ์จากทีมงานมืออาชีพ

 

Technology Show ครั้งที่ 2 วันที่ 15 กันยายน 2558

Technology Show ครั้งที่ 2 ต่อยอดงานวิจัย ยกระดับอุตสหกรรมด้วยเทคโนโลยี

พบกับ 82 เทคโนโลยี เปลี่ยนวิถีอุตสาหกรรม

วันที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร : แป๋งก๋ายอาหารพื้นถิ่น ด้วยบรรจุภัณฑ์ สร้างสรรค์สู่ AEC

-- แจ้งเลื่อนประกาศผลการคัดเลือก เป็นวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 15:00น. --

          ด้วย  สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ “ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร : แป๋งกายอาหารพื้นถิ่น ด้วยบรรจุภัณฑ์ สร้างสรรค์สู่ AEC”  ระหว่าง  วันที่  ๒๖ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กิจกรรมครั้งนี้ มุ่งเน้นกิจกรรมให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในท้องถิ่น และเพิ่มมูลค่าด้วยรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อมุ่งสู่ตลาด AEC ผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ
          ในการนี้ สวทช.ภาคเหนือ ใคร่ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนของท่าน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 

รายละเอียดเพิ่มเติมดูเอกสารแนบ

การประกวด “การใช้เทคโนโลยีลดการเผาระดับชุมชน ปี 2”

 

ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ

 จาก 20 สิงหาคม 2558 เป็น  30 กันยายน 2558

 (นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ดูเอกสารแนบ