สวทช.ภาคเหนือ แจ้งย้ายที่ทำการใหม่ เริ่ม 14 สิงหาคม 2561


banner_move_office_rev20180801.jpg
ที่อยู่
ชั้น 2 อาคาร B อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ 
อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50100

การเดินทาง
? เส้นทางจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก)
https://goo.gl/maps/z7iMjxJHQ6Q2
? เส้นทางจากท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่
https://goo.gl/NkAbwJ