Thailand Tech Show : โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นตลาดเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่าย ผู้ซื้อพบผู้ขาย ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและพัฒนาในเชิงพาณิชย์ เป็นโครงการที่เชื่อมโยงภาคเอกชนให้สามารถเข้าถึงและนำผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาจากสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่สร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์เสริมศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการ เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย จึงจัดทำ “โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์” ขึ้น
รูปแบบของโครงการ
เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีของหน่วยงานร่วม ให้แก่ภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการนำไปใช้ในการผลิต จำหน่าย และ/หรือ การประกอบธุรกิจ แบบไม่สงวนสิทธ์ (Non-exclusive)
ระยะเวลาของโครงการ
20 เมษายน 2558 - 19 เมษายน 2561 (3 ปี)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยในภาคเอกชน
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาต่อยอดในภาคเอกชน
3. เพื่อยกระดับผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งรวมงานวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
4. เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดของเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรม

ประโยชน์ของโครงการ
• เกิดตลาดของเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้
• เกิดผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีใหม่
• ผู้ประกอบการได้ใช้เทคโนโลยี เกิดรายได้และผลกระทบทางเศรษฐกิจ
• มีการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัย มีความร่วมมืออื่นๆ ต่อไปในอนาคต
• ผู้ประกอบการได้ใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่หน่วยงานรัฐพัฒนาขึ้น
เทคโนโลยีที่เข้าร่วมโครงการ
• เทคโนโลยีที่นำเสนอเข้าโครงการมีอายุการเปิดรับสมัครผู้สนใจเป็นเวลา 2 ปี
• เทคโนโลยีใหม่ที่จะประกาศให้ทราบทุก 1 ปี 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.thailandtechshow.com

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด โอกาสใหม่ของธุรกิจ SMEs” (The Global Cleantech Innovation Programme for SMEs in Thailand)”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด โอกาสใหม่ของธุรกิจ SMEs” (The Global Cleantech Innovation Programme for SMEs in Thailand)”

ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.30 น. ณ รร.แคนทารี่ ฮิลล์

 


Brochure DIP (dim).jpg
เทคโนโลยีสะอาดเป็นสิ่งจำเป็นที่นานาชาติต่างพากันจับตามองและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งผลักดันให้ทุกประเทศมีส่วนร่วม ซึ่งการนำนวัตกรรมการผลิตที่สะอาดไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงาน เพื่อสนับสนุนให้ SMEs และ Startup ของไทย สามารถพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถเพื่อก้าวเข้าสู่การแข่งขันในตลาดการค้าโลก โดยการสัมมนานี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และสามารถเข้าร่วมงานโดยลงทะเบียนออนไลน์ที่  

http://goo.gl/forms/EXKt663Tw9

Active Citizen : Geek so Good [Software Park Thailand]

ประกาศตามหาทีมนักพัฒนา ที่กล้าคิด และพัฒนาโปรแกรม แอพพลิเคชั่นเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม

ไอเดียดี มีทุน...รวมมูลค่า 400,000 บาท

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและวัสดุหัตถอุตสาหกรรม​ (NOHMEX)

งานสัมมนา “การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและวัสดุหัตถอุตสาหกรรม”

ณ ห้องนันทา 3 – 4 โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่

วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2558

rde_conf2015_banner - Copy.jpg

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2558 
“งานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่น”
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30-15.30 น.
ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดดูได้ที่นี่
https://www.nnr.nstda.or.th/portal/rde_conf2015/

ล้ำหน้ากว่าใครๆ ด้วยการวิจัยและพัฒนา

bannerfutureedit2cs3-1.jpg

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “ล้ำหน้ากว่าใครๆ ด้วยการวิจัยและพัฒนา”
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ห้อง ๓๐๒ (C๕) อาคารพลตำรวจเอกเภา  สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 

รายละเอียดดูเอกสารแนบ