โทรศัพท์
โทรสาร
053-226-265
สวทช.ภาคเหนือ
ชั้น 2 อาคาร B
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

ข่าวงานประชุมและฝากประชาสัมพันธ์

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

learning_base copy.jpg

ติดต่อสอบถาม

สามารถติดต่อเราได้
ในช่วงเวลาราชการ

จันทร์ - ศุกร์ : 9:00 - 18:00
ยกเว้นวันหยุดราชการ

   

สำนักงาน สวทช.